12. SINIF I. DÖNEM KONULARI

1. Dönem 12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
1. Dönem 12. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Yabancı Dil Konuları ve Müfredatı
1. Dönem 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
1. Dönem 12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Gerçek Sayı Dizileri
 • Trigonometri
 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
1. Dönem 12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı
 • Çembersel Hareket
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti
 • Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalgalar
1. Dönem 12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı
 • Kimya ve Elektrik
 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri
1. Dönem 12. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı
 • Genden Proteine
 • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Canlılık ve Enerji
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Hücresel Solunum
1. Dönem 12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı
 • Doğal Sistemler
 • Ekstrem doğa olayları ve etkileri
 • Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
 • Beşerî Sistemler
 • Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
 • Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
 • Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
 • Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
 • Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
 • Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
 • Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
 • Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
 • Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
 • Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
 • Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
 • Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
 • Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
1. Dönem 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
1. Dönem 12. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı
 • Edebiyat İle Düşünce Akımları / Felsefe Arasındaki İlişki
 • Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
 • Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
 • Yazım ve Noktalama
 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
 • Küçürek (Minimal) Hikâye
 • Kelimede Anlam
 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri,
 • Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • 1923-1950 Roman Örneği
 • 1950-1980 Roman Örneği
 • 1980 Sonrası Roman Örneği
 • Dünya Edebiyatından Roman Örneği
 • Türk Dünyasından Roman Örneği
1. Dönem 12. Sınıf Yabancı Dil Konuları ve Müfredatı
 • Music – Müzik
 • Friendship – Arkadaşlık
 • Human Rights – İnsan Hakları
 • Coming Soon – Yakında
1. Dönem 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
 • Din-Bilim İlişkisi
 • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
 • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
 • Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
 • Türklerin Müslüman Olmaları
 • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
 • Ebu Hanife
 • Cafer es-Sadık
 • Maturidi
 • Şafii
 • Eş’ari
 • Ahmet Yesevi
 • Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Ahi Evran
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yunus Emre
 • Sarı Saltuk
 • Hacı Bayram-ı Veli
Menü