9. Sınıf Matematik

Ortaokul altyapısının üzerine yeni kazanımlar eklemek ve matematik yetilerini geliştirerek öğrencilerimizde bir matematik kültürü oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla, müfredatta yer alan aşağıdaki kazanımları; tüm detayları, örnekleri ve püf noktalarıyla anlatarak analitik düşünceyi öğrencilerimize benimsetmek istiyoruz:

Ünite 1. MANTIK

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

Ünite 2. KÜMELER

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

Ünite 3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Ünite 4. ÜÇGENLER

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

Ünite 5. VERİ

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Eğitimlerimiz
Menü