Hakkımızda

magistra, 2010 yılında bulunan ve geliştirilen özgün bir bilgi erişim modelidir. Robert Kolej başta olmak üzere iddialı okulların 11 ve 12. sınıf düzeylerinde kullanılan magistra edebiyat kartları, 2018’den itibaren uygulama olarak öğrencilerin erişimine sunulmuştur.

magistra eğitim ürünlerinin yanı sıra çeşitli yaş düzeylerine yönelik magistra kültür ürünleri hazırlayan kadromuz, deneyimini özgünlüğüyle harmanlamayı başaran seçkin eğitimcilerden oluşur.

Ekibimiz

Ömür İsmail AKSAÇ

Genel Koordinatör

Ömür İsmail AKSAÇ

Ankara’da doğdu, Cebeci Oba Sokak’ta çete savaşlarına katıldı, nice muharebeden sonra Marmara Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanıp İstanbul’a yerleşti. Bugün Boğaziçi Üniversitesinin Güney Kampüsü’nden Kütüphane’ye yürümeye kalksa yürütmezler. ODTÜ’de A1’den Avarel’e koşayım dese koşturmazlar. 26 yılda öyle çok liselinin ilk 5000, ilk 1000, ilk 100 içinde yer almasını sağlamıştır ki Koç’a, Hacettepe’ye yolu düşse oralarda da yolunu kesip boynuna atlarlar. Eski öğrencilerinin ilgisinden bıkar gibi görünse de verdiği emeğin karşılığının bu somutlaşmış biçimiyle içten içe gururlanır.

Devrim OKAN

Fen ve Teknoloji
Koordinatörü

Devrim OKAN

Dokuz yüz yetmiş yedide, babası Gaziantep’te Atom Dershanesini açmıştı. Bu sözcük ilgisini çekti, henüz altısındaydı, babasına atomun anlamını sordu. Asırlarca parçalanmadığı zannedilip sonra parçalanabildiği çok zeki biri tarafından anlaşılan atomla ilgili bir şeyler yapmak istediğini o zaman anladı. 26 yıldır derece yaptırdığı gencin haddi hesabı yok. Yapabildiğim kadar yapacağım, demeyenlerdendir. Öğrencilerime yararlı olamadığımı hissettiğim gün bırakırım, diyen azınlık içindedir.

Buğra Han BAŞ

Genel Yayın
Yönetmeni

Buğra Han BAŞ

Öğrenmede en önemli etkenin motivasyon olduğunun farkına Karşıyaka’da, Ankara İlkokulu üçüncü sınıftayken vardı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken en sevdiği akademisyenlerin derslerinden en yüksek notları alınca motivasyonun öğrenmeye katkısı konusunda kendince birtakım standartlar oluşturdu. Edebiyat zevki aşılamak yerine edebiyat tarihi dayatan lise müfredatını çekilir kılmak amacıyla magistra edebiyat kartlarını tasarladı. Öğrencilerin bu kartlarla oynamayı, ders yapmaya tercih ettiklerini gördükçe sadece doğru yolda olduğunu değil, büyük bir fark yarattığını gördü. Çünkü oynanırken öğreten, öğretirken oynanan magistra kartları, öğrencilerin sıkılmadan oynamalarını (aslında öğrenmelerini) sağlıyordu. Cevabı Pink Floyd, Şahsiyet, Hasan Tahsin… olan üç iki bil genel kültür kartlarını yaptı. Picasso’nun “İlham vardır ama sizi daima çalışırken bulur.” sözünden ilhamla değişik yaş gruplarına yönelik genel kültür kartları üretmeye devam ediyor.

Nurten ÜSTÜNEL

Fen ve Teknoloji Uygulamaları Koordinatörü

Nurten ÜSTÜNEL

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu ve pek çok kurumda Fen Bölüm Başkanlığı yaptı. Derece sınıflarındaki başarısı, Ankara’daysa İstanbul’dan, İstanbul’daysa Ankara’dan duyuldu. Ama bu bile üretkenliğini tatmin etmedi. Şimdi magistra Fen ve Teknoloji Uygulamaları Koordinatörü olarak tekdüzeliği kırıp biyolojiyi oyun kartlarıyla buluşturuyor.

Barış AÇIKALIN

Fen ve Teknoloji Yayınları Koordinatörü

Barış AÇIKALIN

Yıllar önce mezun olduğu ODTÜ’nün Onur Öğrencilerinden olan Barış Açıkalın, görünenin dışındaki gerçekliğin peşinde oldu. Bu gerçeklik metafizik değil salt gerçeklikti. Carl Sagan’ın şu sözlerini benimsedi: “Dünya, engin bir sahnenin çok küçük bir parçası. Bütün o imparatorlar, generaller ve diktatörler tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün. Onlar ki zafer anlarında, ufacık bir noktanın çok küçük bir kısmının ‘anlık’ hâkimleri olabildiler. Yaşattıkları sonsuz zulmü düşünün… Bu noktacığın bir köşesini mesken tutmuş sakinlerin, başka bir köşesinde başka sakinlere yaptıkları zulmü düşünün. Ne çok yanlış anlaşılma yaşadılar! Birbirlerini öldürmeye ne kadar meraklıydılar! Nefretleri ne kadar büyüktü! Tavrımız, kendimizi önemli sanışımız, evrende ayrıcalıklı olduğumuz yanılgısı, bu soluk mavi noktada sınava tabi tutuluyor. Gezegenimiz, onu çevreleyen geniş kozmik karanlıkta yapayalnız bir nokta. Bu enginlikte, bu önemsizliğimizde, bizi kendimizden kurtaracak yardımın başka bir yerden gelebileceğine dair bir işaret yok…” Bu sözleri takdir etmesine bakılırsa fizikçi ile filozof arasında pek de fark yok.  

Haldun AKBAŞ

Matematik Yayın
Koordinatörü

Haldun AKBAŞ

Matematiğin mühendisliğini yapmıştır. YTÜ kendisini kesmemiş, bir de sayıların evrensel dili olan matematiği Galatasaray Üniversitesinde Fransızca okumak istemiş, okula girmiş ama hem çocuk hem kariyer yapacağını zannetmekle hata ettiğini görüp GSÜ’yü bırakmak zorunda kalmıştır. Ulusal sınavlara öğrenci hazırlamada bilinirliğinin yanı sıra SAT (Scholastic Aptitude Test), AP (Advance Placement) ve IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) gibi uluslararası sınav ve programlar için de aranan bir öğretmen olmayı ısrarla sürdürmektedir.

Hakan ÇEBİN

Matematik Uygulamaları Koordinatörü

Hakan ÇEBİN

Temel bilimlerin sözel bölümünün uygulamalara veya oyunlara daha kolay uyarlandıkları bilinir. Matematikte veya fizikte bilgiyi eğlenceyle birleştirmek oldukça zordur. Başarılı okullarının iddialı öğrencileri arasında matematik denince ismi dile getirilen Hakan Hoca’mız, matematiği magistra uygulamasına dönüştürmek gibi tehlikeli bir görev üstlenmiş ve Mission: Impossible serisini defalarca izlemiştir.

Özlem KAYA

Sosyal Bilimler Uygulamaları Koordinatörü

Özlem KAYA

Hocamız, İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir.” sözünden ilham alarak doğduğumuz, büyüdüğümüz ve yaşamımızı sürdürdüğümüz coğrafyayı iyi tanımak, anlamak ve o coğrafyadaki canlı cansız tüm varlıklara saygı göstererek yaşamak bir insanın bu dünyadaki en büyük amacı olmalıdır, der.

Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın’da doğdu ve büyüdü. Doğaya olan sevgisi coğrafya öğretmenliğini tercih etmesinde çok etkili oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğini bitirdi. İzmir’de başladığı öğretmenliğe İstanbul’da devam etti. Uzun yıllar dershane öğretmenliği yanında pek çok kurum için yayınlar hazırladı. Artık kendi yayınları ile magistra’daki öğrencileriyle buluşmaya hazır.

Menü