Hakkımızda

Ömür İsmail AKSAÇ

Kurucu – Genel Koordinatör

Ömür İsmail AKSAÇ

Ankara’da doğdu, Cebeci Oba Sokak’ta çete savaşlarına katıldı, nice muharebeden sonra Marmara Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanıp İstanbul’a yerleşti. Bugün Boğaziçi Üniversitesinin Güney Kampüsü’nden Kütüphane’ye yürümeye kalksa yürütmezler. ODTÜ’de A1’den Avarel’e koşayım dese koşturmazlar. 26 yılda öyle çok liselinin ilk 5000, ilk 1000, ilk 100 içinde yer almasını sağlamıştır ki Koç’a, Hacettepe’ye yolu düşse oralarda da yolunu kesip boynuna atlarlar. Eski öğrencilerinin ilgisinden bıkar gibi görünse de verdiği emeğin karşılığının bu somutlaşmış biçimiyle içten içe gururlanır.

Buğra Han BAŞ

Kurucu – Genel Yayın
Yönetmeni

Buğra Han BAŞ

Öğrenmede en önemli etkenin motivasyon olduğunun farkına Karşıyaka’da, Ankara İlkokulu üçüncü sınıftayken vardı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken en sevdiği akademisyenlerin derslerinden en yüksek notları alınca motivasyonun öğrenmeye katkısı konusunda kendince birtakım standartlar oluşturdu. Edebiyat zevki aşılamak yerine edebiyat tarihi dayatan lise müfredatını çekilir kılmak amacıyla magistra edebiyat kartlarını tasarladı. Öğrencilerin bu kartlarla oynamayı, ders yapmaya tercih ettiklerini gördükçe sadece doğru yolda olduğunu değil, büyük bir fark yarattığını gördü. Çünkü oynanırken öğreten, öğretirken oynanan magistra kartları, öğrencilerin sıkılmadan oynamalarını (aslında öğrenmelerini) sağlıyordu. Cevabı Pink Floyd, Şahsiyet, Hasan Tahsin… olan üç iki bil genel kültür kartlarını yaptı. Picasso’nun “İlham vardır ama sizi daima çalışırken bulur.” sözünden ilhamla değişik yaş gruplarına yönelik genel kültür kartları üretmeye devam ediyor.

Devrim OKAN

Kurucu – Yayın Koordinatörü

Devrim OKAN

Dokuz yüz yetmiş yedide, babası Gaziantep’te Atom Dershanesini açmıştı. Bu sözcük ilgisini çekti, henüz altısındaydı, babasına atomun anlamını sordu. Asırlarca parçalanmadığı zannedilip sonra parçalanabildiği çok zeki biri tarafından anlaşılan atomla ilgili bir şeyler yapmak istediğini o zaman anladı. 26 yıldır derece yaptırdığı gencin haddi hesabı yok. Yapabildiğim kadar yapacağım, demeyenlerdendir. Öğrencilerime yararlı olamadığımı hissettiğim gün bırakırım, diyen azınlık içindedir.

Menü